Viola Cadruvi

Viola Cadruvi, naschida 1992, creschida si giu la Bassa en ina chasada rumantsch-tudestga. Ella scriva dapi onns regularmain e publitge¬scha en divers periodics. L’onn 2014 ha ella gudagnà il Premi Term Bel.

La feglia dal fraissen
La feglia dal fraissen
Viola Cadruvi
2020, Chasa Editura Rumantscha

La figura a l’orizont sa perda en l’immensitad tranter tschiel e terra. Diffusas tremblan sias conturas en la turscha glisch dal sulegl. Il vent para da disfar mintga object che s’auza or da la terra. Grauns da sablun sgolan sur la mar setgentada dal watt. Las chavas che las undas han laschà en la splagia traglischan dal rest da l’umiditad, che n’è anc betg sfundrada en las profunditads da quest desert maritim.

SO   10:00–10:40
Viola Cadruvi
Prelecziun e conversaziun
Geschützt: Hören 2